Lidmaatschap

Lidmaatschap PSV de Molenruiters en/of PC Molenwieken
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 kalenderjaar en tenzij het wordt opgezegd voor 15 november wordt het lidmaatschap steeds met 1 kalenderjaar verlengd. 
Als lid van de vereniging ben je tevens lid van de Regionale Bond Friesland en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, de KNHS. 
Als lid dien je WA verzekerd te zijn, zodat de rijvereniging gevrijwaard is van iedere aansprakelijkheid.

PC de Molenwieken
Ponyruiters mogen lid blijven van PC de Molenwieken t/m 31 december van het jaar waarin de ruiter 18 jaar wordt. 
Betaling van het lidmaatschap gaat via automatisch incasso. 

Inschrijven
Ons inschrijfformulier vind je hier.

Opzegging van het lidmaatschap:
Dit kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de penningmeester, 
penningmeester@molenruiters.nl  van de vereniging, vóór 15 november voorafgaand aan het jaar waarin men niet meer lid wil zijn.

Contributie per jaar – 2020

 Eerste gezinslid paardVolgend gezinslid paardEerste gezinslid ponyVolgend gezinslid pony
Totaal:€ 83,75€ 53,75€ 73,75€ 48,75
Algemeen lidmaatschap *€ 50,-€ 20,-€ 40,-€ 15,-
KNHS kosten **€ 25,75€ 25,75€ 25,75€ 25,75
Afdracht Kring TWK€ 8,-€ 8,-€ 8,-€ 8,-

*Indien je na 1 oktober lid wordt betaal je de helft van het lidmaatschap voor dat jaar indien je ook het volgende gehele jaar lid blijft.
**De vereniging ontvangt jaarlijks de factuur voor KNHS-lidmaatschap voor ieder lid. Dit kan een 1e gezinslidmaatschap (incl. maandblad Paard en Sport) of volgend lidmaatschap zijn.  Deze kosten worden in januari door de vereniging doorbelast aan haar leden, tegelijk met de betaling van de contributie.    
***Wedstrijd-rijdende leden betalen 8,- afdracht aan de Kring Tusken Waad en Klif, deze kosten worden in oktober gefactureerd.                     

Optioneel:
Lessen
Het lessende lidmaatschap geeft recht op één les per week, gedurende 44 weken per jaar. 

Leden die de reguliere lessen van de vereniging volgen, betalen bakhuur voor het hele jaar. Je mag dan verder vrij gebruik maken van de bakken van de manege in de vrije uren.
                                   Lessen                        Bakhuur
Per jaar:                      € 300,-                        € 96,50
Per kwartaal:              € 75,-                          € 24,15           

Startpas
1e pas: ruiter & paard                       € 114,75
2e pas: ruiter & paard                       € 106,50
3e pas: ruiter & paard                       € 103,50

1e pas: ruiter & pony                         € 90,00
2e pas: ruiter & pony                         € 83,75
3e pas: ruiter & pony                         € 79,75