Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Gerarda Zoodsma
info@molenruiters.nl

Penningmeester / Ledenadministratie
Gelbrich Jensma
penningmeester@molenruiters.nl

Secretaris
Rianne de Groot
secretaris.molenruiters@outlook.com

Coördinator lessen
Wim Bakker
06 12 82 99 74
Wjbakker1@hetnet.nl

Wedstrijdsecretariaat
Pascalle Kooistra
wedstrijdsecretariaatmolenruiters@hotmail.com