Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Gerarda Zoodsma
lessenmolenruiters@hotmail.com

Penningmeester / Ledenadministratie
Gelbrich Jensma
penningmeester@molenruiters.nl

Secretaris
Rianne de Groot
secretaris.molenruiters@outlook.com

Coördinator lessen
Wim Bakker
06 12 82 99 74
Wjbakker1@hetnet.nl

Coördinator clinics/Wedstrijdsecretariaat
Pascalle Kooistra
06 39 24 02 14
wedstrijdsecretariaatmolenruiters@hotmail.com