Lidmaatschap

Lidmaatschap PSV de Molenruiters en/of PC Molenwieken
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 kalenderjaar en tenzij het wordt opgezegd voor 15 november wordt het lidmaatschap steeds met 1 kalenderjaar verlengd. 
Als lid van de vereniging ben je tevens lid van de Regionale Bond Friesland en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, de KNHS. 
Als lid dien je WA verzekerd te zijn, zodat de rijvereniging gevrijwaard is van iedere aansprakelijkheid.

PC de Molenwieken
Ponyruiters mogen lid blijven van PC de Molenwieken t/m 31 december van het jaar waarin de ruiter 18 jaar wordt. 
Betaling van het lidmaatschap gaat via automatisch incasso. 

Inschrijven
Ons inschrijfformulier vind je hier.

Opzegging van het lidmaatschap:
Dit kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de penningmeester, 
penningmeester@molenruiters.nl  van de vereniging, vóór 15 november voorafgaand aan het jaar waarin men niet meer lid wil zijn.

Contributie per jaar – 2024

Eerste gezinslid paardVolgend gezinslid paardEerste gezinslid ponyVolgend gezinslid ponyNiet rijdende leden (geen startpashouder)
Algemeen lidmaatschap *€ 52,50€ 22,50€ 42,50€ 17,50€ 17,50
KNHS kosten **€ 29,50€ 29,50€ 29,50€ 29,50€ 29,50
Afdracht Kring TWK€ 8,-€ 8,-€ 8,-€ 8,-€ 0,00
Totaal:€ 90,-€ 60,-€ 80,-€ 55,-€ 47,-

*Indien je na 1 oktober lid wordt betaal je de helft van het lidmaatschap voor dat jaar indien je ook het volgende gehele jaar lid blijft.
**De vereniging ontvangt jaarlijks de factuur voor KNHS-lidmaatschap voor ieder lid. Dit kan een 1e gezinslidmaatschap (incl. maandblad Paard en Sport) of volgend lidmaatschap zijn.  Deze kosten worden in januari door de vereniging doorbelast aan haar leden.
***Wedstrijd-rijdende leden betalen 8,- afdracht aan de Kring Tusken Waad en Klif, deze kosten worden in oktober gefactureerd, tegelijk met de betaling van de contributie.                     

Optioneel:
Lessen
De lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. Wekelijks lessende leden betalen 13,- per georganiseerde les, tweewekelijks lessende leden betalen 14,- per georganiseerde les.

Leden die de reguliere lessen van de vereniging volgen mogen in het lessende kwartaal ook vrij gebruik maken van de bakken van de manege in de vrije uren.

Voor vragen over onze lessen kun je terecht bij Wim Bakker, 06 12 82 99 74.      

Startpas
1e pas: ruiter & paard                       € 135,-
2e pas: ruiter & paard                       € 124,-
3e pas: ruiter & paard                       € 121,-

1e pas: ruiter & pony                         € 105,-
2e pas: ruiter & pony                         € 98,-
3e pas: ruiter & pony                         € 93,50