Wedstrijduitslagen November/December

Ook in de laatste maanden van 2019 werden er weer wedstrijden gereden door de leden van de Molenruiters en Molenwieken. Met het Fries Kampioenschap Indoor in zicht, waagden vele leden zich aan deelname aan de selectiewedstrijden om een plaats op de startlijst van de Kampioenschappen te bemachtigen. Ook werd er op een aantal reguliere wedstrijden gestart. 

Dressuur selectie
In Koudum werd op 23 november de selectiewedstrijd voor de klasse L1/L2 pony’s gereden en hier kwamen verschillende Molenwieken aan de start. Amarens Rodenhuis reed met haar pony Gea H. een mooie winstpunt in de klasse L1 met 187 punten. Stacy de Vries reed in dezelfde klasse op Amazing 188 punten bijelkaar, ook een mooi winstpunt. Hedwig Bakker kwam met haar beide pony’s aan de start in de klasse L2, met Josette had ze 181 punten en met Zaïre 187,7 punten. Voor haar dus ook met beide pony’s 2 mooie winstpunten.

Op 1 december reed Janneke Laverman met Toran selectie in Harich in de klasse L1 en zij behaalden 190 punten! Janneke Bergsma reed bij de selectiewedstrijd in Sonnega een winstpunt in het ZZL met 215,5 punten. 
Ook Denise de Vries reed selectie met Amazing in de M1, 180.5 en een 1e prijs. In Vinkega reed Denise ook selectie in de M1 maar dat ging niet zo goed, maar de 2e proef hadden ze 187 punten en haalden 2x een 1eprijs.

Dressuur paarden Vrouwenparochie
In Vrouwenparochie organiseerden de Molenruiters zelf een dressuurwedstrijd waarbij ook vele Molenruiters aan de start kwamen en mooie winstpunten en prijzen mee naar huis namen.  
In de klasse B startte Emmy Rinkema en reed 2 mooie winstpunten met 184,5 en 186 punten. Melissa van der Zee reed met Yfke in deze klasse 179 en 184,5 punt. Ook Loes Verhoeven startte in deze klasse en reed 192,5 en een 1e prijs en in de 2e proef 183,5. Kianne Plantinga kwam met Teunis vd Atttesweg ook aan de start in de klasse B en had 184 en 195,5 punten. Dit betekende voor haar een 1e prijs voor de 2e proef. 
In de klasse L1 reed Fiona Dekkinga haar L1 debuut en nam 2 mooie winstpunten en een 2e prijs mee naar huis met 186 en 187 punten. Janneke Laverman reed met Toran ook 2 winstpunten met 186 en 185 punten. Ook Joyce Belles nam 2 mooie winstpunten mee naar huis. 
Myra vd Horst had haar debuut in de klasse L2 met Gina Loma, ze haalde 187,5 punt en een 3e plaats voor haar 1e proef, de 2e proef werd beloond met 181 punten. 
In de klasse M1 reed Kianne Plantinga met Maeike van de Ooste 2 winstpunten, met 182 en 187 punten werd zij 2 maal 2e. Jelske Groen reed met Be Fair ook een winstpunt, 183,5 en de 2e proef zat er helaas net geen winstpunt in, hiervoor kreeg ze 177 punten. 


Op andere plaatsen werd er dit weekend en de weekenden erna ook nog gestart. Zo kwam Willemijn Lavermijn met Del Fina in Oudega aan de start in de klasse M1,  zij had 175 en 182 punten, erg tevreden en een mooie winstpunt erbij. 
Janneke Bergsma ging naar Franeker met Flores waar ze in het ZZL 205,5 en 206,5 reed, 2 weken later gingen ze naar Koudum waar ze wel 2 winstpunten reed, 219 en 226 punten, 
Ria van Wier reed met Wessel voor de H2F selectie in Sonnega in de klasse L2 en haalden 200 punten en hadden een mooie 5e plaats. In Balkbrug kwamen ze voor de dezelfde selectie aan de start in de klasse L2, 196,5 en 6e en de 2e proef 197,5 en 3e
Kianne Plantinga ging met Teunis van de Attesweg naar Oenkerk om uit te komen in de klasse B, zij reed hier 182,5 en 197,5 punt, wat goed is voor 3 winstpunten! Met Maeike van de Ooste ging Kianne naar Buitenpost waar ze 1 winstpunt mee naar huis nam, 176 en 182 punten. Myra van der Horst reed voor de 2e keer met Gina Loma in het L2 en namen 2 winstpunten mee naar huis, 191 en een 1e prijs en de 2e proef 182 punten. Dezelfde combinatie kwam afgelopen weekend in Buitenpost aan de start en namen weer 2 mooie winstpunten mee naar huis, 181 en 185 punten! Fiona Dekkinga startte ook in Buitenpost en had 185 en 187 punten en nam een 1e en 2e prijs mee naar huis. 
Jenny Kloosterman kwam in de Z2 aan de start in Oudega en behaalden 214 punten en een 3e prijs in de eerste proef. De 2e proef was wat te veel spanning en zat er helaas net geen winstpunt in. 
In Franeker was er ook een dressuurwedstrijd voor de pony’s op 1 december. Stacy de Vries startte in de klasse L1 met Amazing, met 192 en 192,5 behaalde zij 2 keer de 1e prijs. Hedwig Bakker reed met Zaïre in de L2, met 194,5 en 198,5 behaalde zij 2 keer de 2e prijs. Hinke Hellema reed met Chelcie in de Z1 204 en 206 punten en hiermee is deze combinatie Z2 startgerechtigd! Channah de Vries reed met Amazing bixie in Franeker in de klasse AA en zij hadden 67 en 76 punten.

Springen, Jumping Franeker pony’s 
Annafroukje Hoeksma met Sirims Tjerk had in beide parcoursen een balkje en net geen prijs. Hedwig Bakker startte met Josette, helaas is zij er het 1e parcours van haar pony afgevallen en in het 2e parcours door de spanning helaas 3 weigeringen. Annemart Ferwerda met Sabina had in beide rondjes een balkje eraf en 70 en 68 stijlpunten,  haar 1e parcours was goed voor een 5e prijs. Denise de Vries en Amazing sprongen ook in het B, helaas hadden zij 3 weigeringen in 1e parcours, maar zij reden het 2e parcours foutloos. Anniek vd Horst startte met Siska in de B, in het 1e parcours hadden zij een balkje en het 2e parcours waren zij foutloos en verdienden hiermee een 3e prijs. Aljanne met Bonanza sprong voor de 1e keer een BB-parcours, zij hadden 2 weigeringen met een stijl van 66,5. Het tweede rondje waren zij wel foutloos en met een stijl van 69,5 behaalden zij de 2e prijs. 
Bij de paarden kwam Anke Marije de Vries in de klasse Z/ZZ met Iconyc aan de start en haalde een mooie 2eprijs! 
Hanna de Vries ging naar CSI Youth Jumping de Achterhoek met Numero’s Diamond en werd 2e en 7e in de CSI Junioren/U25 Small Toer. Oscar Brouwer sprong in Koudum beide rondjes foutloos en haalden in het 1eparcours een 2e prijs. Annemart Ferwerda sprong in Koudum bij de pony’s met Sabina in de B, in het 1eparcours hadden zij een val en het 2e parcours waren zij foutloos met 73 stijlpunten.